Těžká a nadměrná přeprava

Není pro nás nic lehčího, než převézt něco těžkého.

Povolení, doprovody
Kontejnery, kamiony, dodávky

heavy
  • stanovujeme koncepci přeprav a výběr vhodné dopravní techniky
  • provádíme silniční přepravy vlastním i smluvním vozovým parkem
  • konzultujeme se zákazníkem způsob manipulace a uložení nákladu na dopravní techniku
  • zajišťujeme kombinovanou přepravu nákladů v rámci dostupné sítě silnic, řek a kanálů v Evropě s napojením na námořní přístavy

kontaktujte nás